Neden Reklam ?

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.Reklamın beklenen, gerçekleşmesi istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından varolan talebini artırmaktır.

Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir;

* Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,

* Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,

* Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,

* Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,

* Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek. Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçlar da vardır…

 Reklam Verin, Kazanın !

Bize reklam vermek için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Ad / Soyad


E-posta


Telefon


Reklam Verilecek Marka
Müzik Onair (MO)VideOnair (VO)Onair Akustik (MOA)Onair Radyolar (OR)Sponsorluk


Reklam Türü
Viral ReklamBanner ReklamSlider ReklamSidebar ReklamRadyo ReklamıVideo ReklamıSponsorluk Afiş


Ayrılan Bütçe Tutarı (TL cinsinden)

Reklam Yayın Süresi (Saat Cinsinden)


Mesaj / Dilek / İstek

Reklam Sözleşmesini Okudum Onaylıyorum