Dünyada İnsanlık Hakkımızdır. Koruyalım !

Dünyada İnsanlık Hakkımızdır. Koruyalım !

” İnsanların insanca, barış içinde yaşabilmesi için konulan her kural ve yasayı destekliyoruz. Bu çerçevede 10 Aralık 1948 yılında temelleri atılmış ‘Dünya İnsan Hakları Bildirisi’ni sonuna kadar destekliyoruz ”

Onair Music & Entertainment Company


Dünya İnsan Hakları Koruma Günü Ortaya Çıktı ? (Tarihçe)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.


Kaynak : Vikipedi

No Comments

Post A Comment